Close

Diagnostika

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Obchodné podmienky:

Upozornenia

1. Internetová ponuka firmy JAGFORDGARAGE, sa nachádza na internete pod stránkou www.JAGFORDGARAGE.sk, ktorá umožňuje vykonávať nákup prostredníctvom internetu.

2. Ceny produktov nachádzajúcich sa na internete firmy JAGFORDGARAGE sú udané v slovenských korunách a Euro a sú z DPH.

3. Ceny uvedené na internetovej stránke sa vzťahujú iba na nákup realizovaný cez internet.

Proces objednávania a realizácie objednávok

4. Tovar z popisom: „Tovar na objednávku“ dostupný od 1 do 5 dní pracovných a klientovi je odosielaný po skompletovaní objednávky. O termíne realizácie bude Klient informovaný na e-mail alebo telefonicky.

5. E-mail ako aj telefonický kontakt zadaný užívateľom môže byť použitý pri realizácii objednávok.

6. Hlavnou podmienkou realizácie vykonaných nákupov je správne vyplnenie objednávacieho formuláru objednávky, zadaného pomocou JAGFORDGARAGE na stránkach internetového obchodu. Pri vypĺňaní formulára  je potrebné zadať číslo karosérie vozidla (VIN) pre správne objednanie dielu pre Vaše vozidlo.

7. V prípade okolností, ktoré neumožnia celkovú alebo časovú realizáciu zadanej objednávky, JAGFORDGARAGE si vyhradzuje právo pozastavenia realizácie objednávky – o tejto situácii sa zaväzujeme neodkladne informovať objednávateľa.

8. Nesprávne vyplnené formuláre objednávky nebudú skúmane.

9. Zakúpený tovar ja doručený na adresu uvedenú vo formulári objednávky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej firmy.

10. Klient ma právo výberu spôsobu dopravy, súhlasne s formulárom objednávky.

11. Náklady na dopravu hradí kupujúci. V niektorých prípadoch, ktoré povolí JAGFORDGARAGE, úhrada za dopravu objednaných tovarov môže byť prenesená na JAGFORDGARAGE.

12. Pri prevzatí zásielky je potrebné v prítomnosti kuriéra skontrolovať, či obsah zásielky nie je poškodený. V prípade zistenia poškodenia obalu zásielky je nutné prezrieť reklamačný protokol a neprevziať zásielku. Takéto prebrané zásielky nie je možné reklamovať.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

13. Tovar ponúkaný v obchode (mimo sekcie Bazár) majú záruku výrobcu a sú dodávané z príslušnými záručnými listami.

14. Podmienkou záruky na originálne súčiastky Ford, Motorcraft a FOMOCO je montáž v autorizovanom servise Ford.

15. Podmienkou záruky na ostatné súčiastky je montáž v špecializovanom servise.
16. V prípade reklamácie je nutné sa skontaktovať s JAGFORDGARAGE alebo príslušným servisom, nakoľko jeho adresa je vyznačená na záručnom liste. Základom pre vykonanie reklamácie je záručný list, ktorý Klient dostane zároveň z objednaným tovarom.

17. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho.
b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
» v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý
» tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe
» tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prebraté
c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

d) Pri tovare objednávanom na špeciálnu objednávku (tovar, ktorý nie je v štandardnej ponuke v internetovom obchode), nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, tj nie je možné ho vrátiť, preto Vás žiadame o dôslednú špecifikáciu, a správny výber dielu. Taktiež to platí pre tovar prevzatý osobne v predajni.

18.Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.
Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

19. Kupujúci, ktorých adresa dodania bude v inom štáte ako Slovenská republika, budú podrobne informovaný o osobitných podmiekach nákupu a dodania tovaru prostredníctvom e-mailu. Zároveň ich žiadame, aby počkali na ďalšie informácie, ako aj na prípadné odoslanie výslednej ceny za uskutočnený nákup na uvedený účet!

20. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

späť
Created by www.zencart.sk. Powered by Zen Cart
Diagnostika